Conficap

Arvoa kumppanuudesta

Conficap on suomalainen perheyritys, jonka historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Yhtiön ja sen omistajien juuret ovat yrittäjyydessä.

Conficapin omistama liiketoimintakokonaisuus muodostuu talotekniikkayhtiö Aresta, jonka lisäksi sillä on laajamittaista kiinteistöliiketoimintaa, arvopaperisijoituksia sekä strategisia osakeomistuksia.

Omistajana Conficap on menestyvän liiketoiminnan mahdollistaja. Omistettuihin yhtiöihin tuodaan osaamista, pääomaa ja aikaa kehitysaskelten johdonmukaiseen toteuttamiseen. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Yhtiöiden hallituksiin ja johtoon Conficap tuo kokeneita ammattilaisia eri toimialoilta. Tavoitteena on omistaja-arvon pitkäjänteinen luominen.

Conficap tukee yhtiöitä niiden eri kehitysvaiheissa ja arvioi säännöllisesti omistajaedellytyksiään. Liiketoimintakokonaisuutta täydennetään kohteilla, joiden menestymistä Conficap voi enemmistöomistajana tukea.

1913 Toimintaa vuodesta

300 M€ Oma pääoma

75 % Omavaraisuusaste

4 Liiketoiminta-aluetta

Conficapin sijoituskohteiden menestys on yhtiömme onnistumisen mittari.