Conficap

Arvoa kumppanuudesta

Conficap on vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Yhtiön ja sen omistajien juuret ovat yrittäjyydessä.

Conficap-konsernin toiminta koostuu kolmesta liiketoimintakokonaisuudesta.

Are Oy
on Suomen johtava talotekniikkayhtiö, joka on laajentunut myös Ruotsiin.

Kiinteistöliiketoiminta
hallinnoi ja sijoittaa kiinteistöihin Suomessa.

Sijoitustoiminta
hallinnoi ja sijoittaa yhtiön varoja.

Omistajana Conficap on pitkäjänteinen ja aktiivinen menestyvän liiketoiminnan mahdollistaja. Omistamiinsa yhtiöihin se tarjoaa osaamista, pääomaa ja aikaa kehitysaskelten johdonmukaiseen toteuttamiseen.

Yhtiöiden hallituksiin ja johtoon Conficap tuo kokeneita ammattilaisia eri toimialoilta. Tavoitteena on omistaja-arvon pitkäjänteinen luominen. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti.

Liiketoimintakokonaisuutta täydennetään kohteilla, joiden menestymistä Conficap voi enemmistöomistajana tukea.

1913 Toimintaa vuodesta

300 M€ Oma pääoma

75 % Omavaraisuusaste

3 Liiketoiminta-aluetta

Conficapin sijoituskohteiden menestys on yhtiömme onnistumisen mittari.