Aleksandran puisto Turussa täydentää ja elävöittää toriympäristöä ortodoksikirkkoa korostaen

Kauppatorin laidalle, pohjoisen reunan selkeyttämiseksi ja kirkkokorttelin esiin tuomiseksi esitetään korkeatasoiset toimisto- ja liikerakennukset kahdelle tontille, ortodoksikirkon molemmin puolin. Eheän, klassisen ja pelkistetyn arkkitehtuurikokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa korttelin edustavuutta ja olemassa olevan arkkitehtuurin vahvoja piirteitä, kirkkoa korostaen. Uudisrakennusten arkkitehtuuri on klassista, mutta samalla modernia.

Suunnitelman kantavana teemana on elävöittää uudistuvan torin pohjoisreunaa ja kävelykaduksi muutettavaa Yliopistonkatua, joiden täyttä potentiaalia koko päivän auringossa kylpevänä kaupunkitilana ei tällä hetkellä hyödynnetä.

Ortodoksikirkon ympäristö ja olevien rakennusten viereiset kujanteet ovat vajaakäytöllä ja sosiaalisen kontrollin puutteen myötä turvattoman tuntuisia. Kirkon ympärillä oleva puisto on usealle torin käyttäjälle lisäksi jäänyt täysin vaille huomiota.

Pankin pitkäaikainen ajatus konkretisoituu suunnitteluhankkeeksi

Liedon Säästöpankki on käynyt pohjoisen torinlaidan kehittämistä koskevia ensimmäisiä keskusteluja jo tullessaan liikehuoneiston omistajaksi vuonna 2008. Suunnittelua on jatkettu tiiviimmin syksystä 2017 lähtien, jolloin As. Oy Salamankulman liiketilat olivat jo kokonaisuudessaan pankin omistuksessa. Suunnitteluyhteistyössä on mukana Conficap Oy, joka omistaa Turun ortodoksisen kirkon toisella puolella osoitteessa Yliopistonkatu 17 sijaitsevan kiinteistön. Suunnittelussa on ylläpidetty dialogia ortodoksisen kirkon suuntaan.

Liedon Säästöpankin tavoitteena on mahdollistaa omalta osaltaan Turun ydinkeskustan kauppatorin kehittyminen dynaamiseksi ja viihtyisäksi kaupungin sydämeksi. – Täytämme tänä vuonna 125 vuotta. Olemme iloisia, jos voimme vahvistaa kaupungin kehitystä tällä hankkeella ja panostaa Varsinais-Suomen maakunnan keskukseen. Investointi soveltuu hyvin pankin paikalliseen ja alueelliseen luonteeseen, sanoo toimitusjohtaja Jussi Hakala Liedon Säästöpankista.

Perheyritys Conficapin juuret ovat Varsinais-Suomessa. Conficapin historia ulottuu yli sadan vuoden taakse, kun liikemies Alfred Onninen aloitti vesijohtoalan urakoinnin Turussa vuonna 1913. Torinkulman talon Conficap osti vuonna 2019. Yhtiö omistaa myös toimistokiinteistön Turun Eerikinkadulla sekä Lasikuutio-nimellä tunnetun kiinteistön Raisiossa.

– On hienoa, että pääsemme yhteistyössä Liedon Säästöpankin kanssa kehittämään edelleen tätä kaupunkilaisille ja kiinteistömme vuokralaisille tärkeätä kohdetta. Kunnianhimotasomme on korkealla, haluamme vanhaa kunnioittaen suunnitella torin pohjoiselle reunalle viihtyisää ja toimivaa kaupunkiympäristöä, toteaa Conficapin kiinteistöjohtaja Atte Köykkä.

..

Schauman arkkitehtien laatima Aleksandran puiston suunnitelma eheyttää toriympäristöä, elävöittää koko kirkkokorttelia nostaen esiin alueen historiallisen merkityksen

Historiallisen merkityksen korostaminen uuden arkkitehtuurin rinnalla

Aleksandran puisto -ehdotus on nimetty Pyhän Marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkon mukaan. Kirkko oli ensimmäinen rakennus, joka pystytettiin arkkitehti Carl Ludwig Engelin asemakaavan mukaisen, uuden kauppatorin laidalle 1800-luvun alkupuolella. Engelin asemakaavassa vuodelta 1828 oli osoitettu myös julkiset rakennukset koko torin pohjoisreunalle ja tämä suunnitelma perustuu visioon siitä.

Viihtyisä, luonteikas kaupunkitila

Nelikerroksiset rakennukset muodostavat torin pohjoislaidalle uuden rajaavan ja toritilaa kokoavan massan, jonka keskipisteessä on ortodoksikirkko. Rakennusten korkomaailma on tutkittu tarkasti suhteessa ympärillä oleviin rakennuksiin ja niiden korkeudet perustuvat osittain myös aikaisemmin paikalla sijainneisiin, 1900-luvun puolivälissä purettuihin Hotelli Phoenixiin (1959) ja Cygnaeuksen kouluun (1968).

Aurakadun puoleinen uudisrakennuksen massa on vedetty sisään 2. kerroksesta ylöspäin, jonka myötä ortodoksikirkon asema ja näkyvyys etenkin kävelykadulta säilyy ja jopa korostuu. Lisäksi tämä mahdollistaa terassin toteuttamisen myös 2. kerroksen tasolle. Rakennusten 1. kerroksiin sijoittuvat ravintolat aktivoivat ja tukevat Yliopistonkadun toimintoa kävelykatuna. Liedon Säästöpankin nykyistä toimistorakennusta on suunnitelmassa esitetty korotettavaksi yhdellä kerroksella, uudisrakennuksen korkeuteen.

Suunnitelman laatimisessa on huomioitu kauppatorin suunnittelukilpailun lähtökohdat ja toteutuessaan Alexandran puisto sekä Saariston Sydän -ehdotukset täydentävät toisiaan hienoksi kokonaisuudeksi. Laadittu ehdotus toimii jatkumona toriympäristön merkittävälle kehitykselle; viime vuosina lähes kaikki muut toria ympäröivät kiinteistöt on peruskorjattu tai jopa uusittu.

Koko kortteli aktivoidaan selkeällä sisä- ja ulkoyhteysverkostolla, mm. integroimalla P-Louhen henkilöhissin sisäänkäynti uudismassaan, jonka myötä pysäköintihallista on mahdollisuus päästä kuivin jaloin ympärille muodostuvaan liikekeskukseen. Hissi tulee edelleen olemaan käytössä ympäri vuorokauden.

..

Lisätietoja antavat:

Conficap Oy, kiinteistöjohtaja Atte Köykkä, p. 010 4006 448.

Schauman Arkkitehdit Oy, toimitusjohtaja Janne Helin, p. 0400 639 581,

Liedon Säästöpankki, toimitusjohtaja Jussi Hakala, p. 010 4309 710,

 

Schauman arkkitehdit Oy: Schauman arkkitehdit on vuonna 1975 perustettu arkkitehtitoimisto, jonka toiminta on valtakunnallista ja kattaa uudisrakennus-, hankekehitys- sekä peruskorjaussuunnittelutehtävien lisäksi myös maankäytön suunnittelun sekä sisustus- ja konseptisuunnittelun tehtäviä. Toimistoissamme Helsingissä ja Turussa on yhteensä nelisenkymmentä ammattilaista ja toteutuneita suunnittelukohteita meillä on jo yli 3000. 

 Liedon Säästöpankki: Liedon Säästöpankki on vuonna 1895 perustettu, Suomen toiseksi suurin säästöpankki, joka toimii seitsemällä paikkakunnalla Turun seudulla. Pankin suurimpiin konttoreihin lukeutuu Liedossa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi Turussa, torin pohjoislaidalla Kuutionkulmalla sijaitseva kauppatorin konttori, Kuutio. Liedon Säästöpankissa työskentelee noin sata asiantuntijaa. Asiakkaita pankilla on 48 000 koostuen sekä yksityis- että yritysasiakkaista. Itsenäinen pankki juhlii tänä vuonna 125-vuotista taipalettaan.

Conficap Oy: Conficap on suomalainen perheyritys, jonka historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta. Conficap omistaa talotekniikkayhtiö Are Oy:n, minkä lisäksi yhtiöllä on laajamittaista kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaa.


Tiedote
Takaisin Ajankohtaista-sivulle