Conficap on menestyvän liiketoiminnan mahdollistaja.

Conficap sijoittaa hajautetusti eri liiketoiminta-alueille. Perheyrityksenä Conficap luo pitkäjänteisesti omistaja-arvoa sekä hakee vakaata ja vahvaa tuottoa määrittämänsä riskiprofiilin puitteissa.

Are

Are on Suomen johtava talotekniikkayhtiö. Yhtiön palvelut kattavat kiinteistön koko elinkaaren talotekniikkaurakoinnista ylläpitoon. Are on alan suunnannäyttäjä, joka palveluillaan ja ratkaisuillaan takaa talojen energiatehokkuuden ja miellyttävät sisäolosuhteet. Yhtiö työllistää noin 3 000 henkeä pääosin Suomessa.

Are.fi

Kiinteistöliiketoiminta

Conficapin organisaatiolla on pitkä ja monipuolinen kokemus menestyksekkäästä toimimisesta kiinteistömarkkinoilla. Yhtiön kiinteistöliiketoiminta on laajamittaista: se koostuu kiinteistöomistuksista Suomen kasvukeskusten parhailla paikoilla sekä osuuksista yhteissijoituksissa ja kiinteistörahastoissa.

Suomalaisena perheyrityksenä Conficap on lähellä kiinteistöjensä vuokralaisia auttamassa arjen tarpeissa. Vastauksen saa heti ja henkilökohtaisesti, ilman välikäsiä. Tyytyväinen vuokralainen on lähtökohta kaikessa toiminnassamme.

Palveluiden tuottamisessa luotamme parhaisiin ja tarkoin valittuihin kumppaneihin mukaan lukien samaan konserniin kuuluva Are. Sitoutuneet kumppanit varmistavat, että vuokralainen voi keskittyä liiketoimintaansa.

Conficap Invest

Conficap hakee arvopaperisijoituksiin allokoimalleen pääomalle vakaata ja vahvaa tuottoa. Sijoitukset hajautetaan maantieteellisesti, toimialoittain, sijoitustuotteittain sekä likviditeetin ja riskitason perusteella.

Strategiset noteeratut sijoitukset

Conficapin tavoitteena on merkittävien omistusosuuksien hankinta listatuissa yhtiöissä. Nykyisin Conficap on yksi suurimmista omistajista rakennusyhtiö YIT Oyj:ssä.