Vastuullisuusteoilla merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa

Vastuullisuus ja energiatehokkuus ovat jo pitkään olleet keskeisiä painopistealueita Conficapin kiinteistöliiketoiminnassa. Eurooppaa koetellut energiakriisi ja nopea sähkön hinnan nousu korostivat kiinteistöjen energiankulutuksen hillitsemisen tärkeyttä. Vuonna 2022 Conficapin kiinteistöissä saavutettiinkin merkittäviä kulutus- ja kustannussäästöjä.

Conficap omistaa ja vuokraa yli 120 000 m2 toimisto- ja logistiikkatilaa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Vuonna 2022 Conficap otti käyttöön uuden vastuullisuusstrategian, jonka keskiössä ovat energiankulutukseen ja -tehokkuuteen liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet.

Vuoden 2022 aikana panostettiin erityisesti kiinteistöjen automaatiosäätöjen tarkistamiseen ja optimointiin sekä led-valaistukseen. Kokonaisuudessaan toimenpiteiden avulla sähkönkulutusta saatiin vähennettyä 4,5 %, vaikka vuokrausaste nousi samanaikaisesti yli 5 prosenttiyksikköä. Osassa kiinteistöjä lämmityksessä sekä sähkönkulutuksessa saavutettiin jopa yli 10 % säästöt. Kulutuksen lasku heijastui myös energiakustannuksiin, mikä auttoi osaltaan tasapainottamaan sähkönhinnan nousun kokonaisvaikutuksia.

”Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta on meille elinehto. Sähkön riittävyydestä keskusteltiin viime vuoden lopulla vilkkaasti ja olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme osaltamme osallistumaan näihin talkoisiin. Panostukset energiatehokkuuden parantamiseksi tuovat myös välittömiä taloudellisia säästöjä”, toteaa kiinteistöjohtaja (vt.) Erik Toivanen.

Vastuullisuusstrategian mukaisesti Conficap kartoittaa toimenpiteitä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen sekä mahdollisuuksia uusiutuvan energian käytön lisäämiseen eri kiinteistöissä pitkän aikavälin kunnostussuunnitelmien puitteissa. Vuoden 2021 lopulla valmistunut Tikkurilantien kiinteistön aurinkovoimala tuotti jo vuoden 2022 aikana lähes 94 MWh puhdasta aurinkoenergiaa, joka tarkoittaa 51 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Toimenpiteitä on tehty myös tiiviissä yhteistyössä vuokralaisten kanssa. Conficap on auttanut kiinteistöjen vuokralaisia muun muassa tunnistamaan energiankulutusta hillitseviä toimenpiteitä sekä varautumaan mahdollisiin häiriöihin energian saatavuudessa. Vuokralaiset ovat lähteneet innolla mukaan energiansäästötalkoisiin, ja vastuullisuustyö eri osa-alueilla jatkuu.

”Meille on tärkeää kuunnella vuokralaistemme toiveita tarkalla korvalla – oli kyse sitten arjen tarpeista tai pitkän aikavälin kehityshankkeista. Viime aikoina olemme pyrkineet esimerkiksi lisäämään autojen sähkölatauspaikkoja kiinteistöjen parkkialueilla vastataksemme kasvavaan tarpeeseen ja tukeaksemme osaltamme vähäpäästöisempää työmatkaliikennettä”, Toivanen kertoo.

Lisätiedot:

Kiinteistöjohtaja (vt.) Erik Toivanen, p. 050 329 3883, erik.toivanen@conficap.com

Conficap on suomalainen perheyritys, jonka historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta. Conficap omistaa talotekniikkayhtiö Are Oy:n, minkä lisäksi yhtiöllä on laajamittaista kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaa.


Tiedote
Takaisin Ajankohtaista-sivulle